English (United Kingdom)Lao

Login Formຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterມື້ນີ້58
mod_vvisit_counterມື້ວານ47
mod_vvisit_counterອາທິດນີ້105
mod_vvisit_counterອາທິດແລ້ວນີ້322
mod_vvisit_counterເດືອນນີ້1196
mod_vvisit_counterເດືອນແລ້ວນີ້2017
mod_vvisit_counterລວມທັງຫມົດ110131

Online (20 minutes ago): 4
Your IP: 54.198.108.19
,
Today: ພ. ຈ. 20, 2017

Who's Online

ເຮົາມີ 14 ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ອອນໄລນ
ຂອບເຂດສິດ
ຂອບເຂດສິດ PDF ພິມ ອີເມລ
ມື້ອາທິດ“ທີ່ 08 ກໍລິກົດ 2012 ເວລາ 15: 35

4.1.  ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັ່ງ, ແຈ້ງການ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຄູ່ມືດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຂໍ້  ມູນ-ຂ່າວສານ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມຂອບເຂດສິດຂອງຕົນ;

4.2.  ເຊັນໜັງສືສະເໜີ, ບົດປະກອບຄໍາເຫັນ, ບັດເຊີນ, ແຈ້ງການ, ສະໂນດນໍາສົ່ງ, ບົດລາຍງານ, ບົດບັນ ທຶກ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາລະບົດບາດຂອງ ສູນ;

4.3.  ແນະນຳ, ຕິດຕາມ, ຄຸ້ມຄອງລະບົບການເຊື່ອມໂຍງຖານຂໍ້ມູນ, ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ, ລະບົບສະຖິຕິ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ-ທ້ອງຖິ່ນ;

4.4.  ເຮັດບົດບາດເປັນໃຈກາງສັງລວມຂໍ້​ມູນ-ຂ່າວສານ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໃຫ້ລວມສູນ;

4.5.  ຢັ້ງຢຶນຄວາມ​ຖືກຕ້ອງ, ສະໜອງ, ເຜີຍແຜ່, ​​ແລກ​ປ່ຽນ ​ແລະ ບໍລິການຂໍ້​ມູນ;

4.6.  ເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານຂອງບັນດາກົມໃນການ ເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ພົວພັນໃນຂົງເຂດ ຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;

4.7.  ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມ, ສຳມະນາ, ຝຶກອົບຮົົມ, ທັດສະນະສຶກສາ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວຽກ ງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຈາກຂັ້ນເທິງ;

4.8.  ສະເໜີຂໍ້ຍ້ອງຍໍບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;

4.9.  ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ສໍານັກງານ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ພາຫະນະ ແລະ ງົບປະມານຕາມລະບຽບການ;

4.10. ສະເໜີວ່າຈ້າງຊ່ຽວຊານ, ພະນັກງານຕາມສັນຍາ ຫຼື ແຮງງານຊົ່ວຄາວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຊ່ວຍ ແລະ ຮັບໃຊ້ວຽກງານວິຊາສະເພາະຕາມສັນຍາ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນຂອງໂຄງການຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານຕົວຈິງ;

4.11. ສະເໜີ ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕໍາແໜ່ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ, ເລື່ອນຂັ້ນ, ຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດວິໃນ ແລະ ປະຕິ ບັດນະໂຍບາຍອື່ນໆ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;

4.12. ແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນ ສູນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ສໍາມະນາ, ຝຶກອົບຮົມ, ທັດສະນະສຶກສາຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

4.13. ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.

LAST_UPDATED2