Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ລົງຊ່ວຍ ພຊສ ແຂວງ ເຊກອງ ສ້າງເວບໄຊ
ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ລົງຊ່ວຍ ພຊສ ແຂວງ ເຊກອງ ສ້າງເວບໄຊ PDF Print E-mail
Written by ສົມອຸລາ ຍະພິຈິດ   
Wednesday, 10 July 2013 09:12

 

ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ປະຊາສຳພັນ, ສູນ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ ​ລົງຊ່ວຍ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ເຊກອງ ໃນການອອກແບບ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ ເວບໄຊ ຂອງຕົນ ຂຶ້ນໃນ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 1-5 ກໍລະກົດ 2013, ທີ່ ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ. ໂດຍນຳພາ ການຝືກອົບຮົມ ໂດຍ ທ່ານ ສົມອຸລາ ຍະພິຈິດ, ຫົວຫນ້າ ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ປະຊາສຳພັນ, ສຳລັບ ການຝຶກອົບຮົມ ໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ມີ ພະນັກງານ ວິຊາການ ຂອງແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມ 13 ທ່ານ ຊື່ງມາຈາກ ທຸກ ຂະແຫນງ ການ ພາຍໃນ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ ແລະ ຫຊສ ເມືອງ ລະມາມ.

 

 

ຈຸດປະສົງ ​ຂອງການຈັດ ຝຶກອົບຮົມ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້​ ແມ່ນເພື່ອສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ ໃຫ້​ແກ່ພະນັກງານ ​ວິຊາ​ການ ໃນ​​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ອອກ​ແບບ ​ເວ​ບ​ໄຊ ​ເພື່ອ​ປະຊາສຳພັນ ວຽກ​ງານ ​ຂອງ​ຕົນ ແລະ ​ເພື່ອ​ເປັນການ​ຍົກ​ພາລະ​ບົດບາດ ​ຂ​ອງ ພະ​ແນ​ກ ຊັບພະຍາກອນ ທຳ​ມະ​ຊາດ​ ​ແຂວງ ເຊກອງ ​​ໃຫ້ສັງຄົມ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ພາຍ​ນອກ​ ຮັບ​ຊາບຜ່ານ​ທາງ ​ເວ​ບ​ໄຊ.


Last Updated on Monday, 23 May 2016 15:00