Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ພະແນກ ສັງລວມ
ພະແນກ ສັງລວມ PDF Print E-mail
Monday, 27 May 2013 11:17

ທ່ານ ຄຳແດງ ອ່ອນມະນີວົງ

ຫົວໜ້າພະແນກສັງລວມ

 

 

ທ່ານ ແກ້ວປະດິດ ສົມບັດ

ຮອງພະແນກ


ທ່ານ ນາງ ໄພວັນ ສີສະອາດ

ຮອງພະແນກ


ທ່ານ ຕຸກສຳພັນ ມ້າວຄຳຜິວ

ວິຊາການ

 

ເກດສະໜາ ບົວພາວົງ

ວິຊາການ

 

 

 

ທ່ານ ທອງວັນ

ວິຊາການ

 

ສີສົມພອນ ພູເຮືອງຫົງ

ວິຊາການ

 


  

 

 

 

 

 

 


ທ່ານນາງ ອານຸລິນ ຈັນທະລາດ

ອາສາສະໝັກ

 

ທ່ານນາງ ຄຳສົດ ພັນທະວົງ

ອາສາສະໝັກ

 

 

Last Updated on Tuesday, 16 January 2018 12:30