Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ປະຊາສຳພັນ
ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ປະຊາສຳພັນ PDF Print E-mail
Written by ສົມອຸລາ ຍະພິຈິດ   
Monday, 27 May 2013 09:08


ທ່ານ ສົມອຸລາ ຍະພິຈິດ
ຫົວຫນ້າ ພະແນກ

ທ່ານ ແສງເພັດ ປ່ຽງປັນຍາ
ຮອງຫົວຫນ້າ ພະແນກ


ທ່ານ ນາງ ຈັນທະຈອນ ຄ່ຽມສົມບັດ
ວິຊາການ

ທ່ານ ນາງ ດາລາວັນ ຫລວງໂຄດ
ວິຊາການ
ທ່ານ ນາງ ພິມມະສອນ ລັກຊີວີ
ວິຊາການ

ທ່ານ ສຸວັນທອງ ໄຊຍະສານ
ວິຊາການ
ທ່ານ ຕຸກສຳພັນ ມ້າວຄຳຜິວ
ວິຊາການ
ທ່ານ ສຸລິເດດ ສຸກກະເສີມ
ວິຊາການ

Last Updated on Monday, 13 February 2017 10:16